• Chủ đầu tư:  Anh Minh
  • Địa điểm : Hạ Long Quảng Ninh
  • Diện tích : 100m2
  • Thi công : Lưu Đức Văn
  • Giám sát : Nguyễn Xuân Thiệp
  • Năm thực hiện : 2021
  • Năm hoàn thành: 2021

 

ĐỂ LẠI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA BẠN